• سری کلاسیک

سینک آشپزخانه Flush Mount_ FS3201

سینک دولگن سینی استیل طرح دار
همراه با سیفون اتومات
ابعاد 50*116 سانتی متر

قابلیت نصب برروی صفحات کورین و سنگ طبیعی

سینک آشپزخانه Inset -FS 3202

سینک دولگن سینی استیل طرح دار
همراه با سیفون اتومات
ابعاد 50*116 سانتی متر

سینک آشپزخانه Flush -mount-FS3206

سینک دولگن سینی استیل
همراه با سیفون اتومات
ابعاد 50*116سانتی متر

قابلیت نصب برروی صفحات کورین و سنگ طبیعی

سینک آشپزخانه Inset - FS3207

سینک دولگن سینی استیل
همراه با سیفون اتومات
ابعاد 50*116سانتی متر