• سری کلاسیک

سینک آشپزخانه Flush Mount _ FS3201

سینک دولگن سینی استیل طرح دار
همراه با سیفون اتومات
ابعاد 50*116 سانتی متر

قابلیت نصب برروی صفحات کورین و سنگ طبیعی

سینک آشپزخانه Inset _ FS 3202

سینک دولگن سینی استیل طرح دار
همراه با سیفون اتومات
ابعاد 50*116 سانتی متر

سینک آشپزخانه Flush Mount _ FS3206

سینک دولگن سینی استیل
همراه با سیفون اتومات
ابعاد 50*116سانتی متر

قابلیت نصب برروی صفحات کورین و سنگ طبیعی

سینک آشپزخانه Inset _ FS3207

سینک دولگن سینی استیل
همراه با سیفون اتومات
ابعاد 50*116سانتی متر