• مایکروفر توکار

مایکروفر توکار آشپزخانه FM320S

• 9 برنامه پخت
• مایکروفر و مینی فر گریل دار
• مجهز به صفحه لمسی TFT {مخفف Thin Film Transistor می باشد. نوعی از صفحه نمایشگر های رنگی ال سی دی تمام لمسی می باشد که کیفیت و وضوح بالایی را در نمایش تصویر دارد.}
• ظرفیت 38 لیتر
• مجهز به قفل ایمنی هنگام پخت (Safety Switch)
• مجهز به محفظه استیل
• مجهز به یک لامپ 25وات (25W)
• مجهز به درب چهار جداره
• مجهز به قفل ایمنی کودک
• حاوی فن کانوکشن ،گریل ،یخ زدایی (Defrost)
• ارتفاع 45 سانتی متر
• ابعاد محصول 455 * 594 * 465 میلی متر
• قدرت مایکروویو در 5 سطح از 200 الی 1000 وات
• قدرت خروجی گریل 1650 وات
• قدرت خروجی کانوکشن 1500 وات
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین
-------------------------------------------------------------------
9 برنامه پخت به شرح ذیل:
- مایکروویو
- گریل
- کانوکشن
- مایکروویو + گریل
- مایکروویو + کانوکشن
- گریل + کانوکشن
- مایکروویو + گریل + کانوکشن
- یخ زدایی
- دارای حافظه پخت غذا

مایکروفر توکار آشپزخانه FM309W

• 8 برنامه پخت
• ظرفیت 38 لیتر
• مجهز به محفظه استیل
• مجهز به درب سه جداره
• مجهز به قفل کودک
• مجهز به سیستم یخ زدایی (Defrost)
• مجهز به گریل با قدرت 1650 وات
• مجهز به فن کانوکشن Convection
• مجهز به مایکروویو با قدرت 1000 وات
• مجهز به قفل ایمنی هنگام پخت (Safety Switch)
• ارتفاع 45 سانتی متر
• ابعاد محصول 455 * 594 * 465 میلی متر
• قدرت مایکروویو در 5 سطح از 200 الی 1000 وات
• قدرت خروجی گریل 1650 وات
• قدرت خروجی کانوکشن 1500 وات
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین
-------------------------------------------------------------------
8 برنامه پخت به شرح ذیل:
- مایکروویو
- گریل
- کانوکشن
- مایکروویو + گریل
- مایکروویو + کانوکشن
- گریل + کانوکشن
- مایکروویو + گریل + کانوکشن
- یخ زدایی

مایکروفر توکار آشپزخانه FM301S

• 8 برنامه پخت
• ظرفیت 38 لیتر
• مجهز به محفظه استیل
• مجهز به درب سه جداره
• مجهز به قفل کودک
• مجهز به سیستم یخ زدایی (Defrost)
• مجهز به گریل با قدرت 1650 وات
• مجهز به فن کانوکشن Convection
• مجهز به مایکروویو با قدرت 1000 وات
• مجهز به قفل ایمنی هنگام پخت (Safety Switch)
• ارتفاع 45 سانتی متر
• ابعاد محصول 455 * 594 * 465 میلی متر
• قدرت مایکروویو در 5 سطح از 200 الی 1000 وات
• قدرت خروجی گریل 1650 وات
• قدرت خروجی کانوکشن 1500 وات
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین
-------------------------------------------------------------------
8 برنامه پخت به شرح ذیل:
- مایکروویو
- گریل
- کانوکشن
- مایکروویو + گریل
- مایکروویو + کانوکشن
- گریل + کانوکشن
- مایکروویو + گریل + کانوکشن
- یخ زدایی

مایکروفر توکار آشپزخانه FM305B

• 8 برنامه پخت
• ظرفیت 38 لیتر
• مجهز به محفظه استیل
• مجهز به درب سه جداره
• مجهز به قفل کودک
• مجهز به سیستم یخ زدایی (Defrost)
• مجهز به گریل با قدرت 1650 وات
• مجهز به فن کانوکشن Convection
• مجهز به مایکروویو با قدرت 1000 وات
• مجهز به قفل ایمنی هنگام پخت (Safety Switch)
• ارتفاع 45 سانتی متر
• ابعاد محصول 455 * 594 * 465 میلی متر
• قدرت مایکروویو در 5 سطح از 200 الی 1000 وات
• قدرت خروجی گریل 1650 وات
• قدرت خروجی کانوکشن 1500 وات
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین
-------------------------------------------------------------------
8 برنامه پخت به شرح ذیل:
- مایکروویو
- گریل
- کانوکشن
- مایکروویو + گریل
- مایکروویو + کانوکشن
- گریل + کانوکشن
- مایکروویو + گریل + کانوکشن
- یخ زدایی