اخبار و رویدادها

انتخاب گروه :

اخذ دریافت مدرک حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژی اتمی توسط مدیریت خدمات، آقای مهندس ابراهیم مداری
۱۴ / ۵ / ۱۳۹۷
مدیریت خدمات پس از فروش شرکت آرسام تجارت مهر (فورس) جناب آقای مهندس ابراهیم مداری، موفق به دریافت مدرک حفاظت در برابر اشعه از سازمان انرژی اتمی شدند