• سری کلاسیک

سینک Flush Mount _ FS3201

سینک دولگن سینی استیل طرح دار
همراه با سیفون اتومات
ابعاد 50*116 سانتی متر

قابلیت نصب برروی صفحات کورین و سنگ طبیعی

سینک Inset _ FS 3202

سینک دولگن سینی استیل طرح دار
همراه با سیفون اتومات
ابعاد 50*116 سانتی متر

سینک Flush Mount _ FS3206

سینک دولگن سینی استیل
همراه با سیفون اتومات
ابعاد 50*116سانتی متر

قابلیت نصب برروی صفحات کورین و سنگ طبیعی

سینک Inset _ FS 3207

سینک دولگن سینی استیل
همراه با سیفون اتومات
ابعاد 50*116سانتی متر

سینک آشپزخانه FS7010

سینک دو لگن استیل 304 اتومات لب برگردان داخلی

سینک آشپزخانه FS7012

سینک دو لگن استیل 304 اتومات لب برگردان داخلی

سینک آشپزخانه FS7014

سینک دو لگن استیل 304 اتومات لب برگردان داخلی