• گاز

گاز رومیزی آشپزخانه FG96

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 5
• مدل سرشعله: SABAF ITALY
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز کنار 5kw
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• مدل شیر و سرشعله ها: SABAF ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG95

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 5
• مدل سرشعله: SABAF ITALY
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز وسط 5kw
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• مدل شیر و سرشعله ها: SABAF ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG67

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 5
• مدل سرشعله: SABAF ITALY
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز کنار 3.8kw
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• مدل شیر و سرشعله ها: SABAF ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG66

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 5
• مدل سرشعله: SABAF ITALY
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز کنار 3.8kw
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• مدل شیر و سرشعله ها: SABAF ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG65

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 5
• مدل سرشعله: SABAF ITALY
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز وسط 3.8kw
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• مدل شیر و سرشعله ها: SABAF ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG64

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• ضخامت استیل: 1 میلی متر
• نوع شعله: پلوپز وسط Dual 5KW
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک CASTFUTURA ایتالیا
• مدل شیر و سرشعله ها: DEFENDI ایتالیا
• قابلیت نصب بر روی سنگ های کورین (Flash Mount)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG63

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز وسط Dual 5KW
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک CASTFUTURA ایتالیا
• مدل شیر و سرشعله ها: DEFENDI ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG62

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز کنار Dual 5KW
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک CASTFUTURA ایتالیا
• مدل شیر و سرشعله ها: DEFENDI ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG61 FLAT

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• ضخامت استیل: 1 میلی متر
• نوع شعله: پلوپز وسط Dual 5KW
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک CASTFUTURA ایتالیا
• مدل شیر و سرشعله ها: DEFENDI ایتالیا
• قابلیت نصب بر روی سنگ های کورین (Flash Mount)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گازرومیزی آشپزخانه FG60 FLAT

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• ضخامت استیل: 1 میلی متر
• نوع شعله: پلوپز کنار Dual 5KW
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک CASTFUTURA ایتالیا
• مدل شیر و سرشعله ها: DEFENDI ایتالیا
• قابلیت نصب بر روی سنگ های کورین (Flash Mount)
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG75

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: شیشه شات آلمان نشکن ضد اثر انگشت
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز کنار 3.8KW
• مدل شیر و سرشعله ها: SABAF ایتالیا
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG74

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: شیشه شات آلمان نشکن ضد اثر انگشت
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز وسط 3.8KW
• مدل شیر و سرشعله ها: SABAF ایتالیا
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG73

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز وسط 4KW
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک CASTFUTURA ایتالیا
• مدل شیر و سرشعله ها: DEFENDI ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG72

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز کنار 4KW
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک CASTFUTURA ایتالیا
• مدل شیر و سرشعله ها: DEFENDI ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG68

• صفحه گاز: 60 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 4
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز 3.3kw
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• مدل شیر و سرشعله ها: SABAF ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG69

• صفحه گاز: 30 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 2
• نوع شبکه: چدن
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• مدل شیر و سرشعله ها: SABAF ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG76

• صفحه گاز: 60 سانتی متر
• جنس: شیشه شات آلمان نشکن ضد اثر انگشت
• تعداد شعله: 4
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز 3.3KW
• مدل شیر و سرشعله ها: SABAF ایتالیا
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG70CE

• گاز دو شعله برقی سرامیکی Dual
• تعداد شعله: 2
• سیستم المنت E.G.O آلمان
• شیشه شات نشکن آلمان Schott
• سه منطقه گرمایی 700، 1200، 1700 وات
• توان حرارتی کل 3600 وات
• دارای 9 Level حرارتی
• مجهز به تایمر Timer
• مجهز به قفل کودک
• صفحه نمایش تمام لمسی
• قطعات اصلی آلمان
• مونتاژ چین

گاز رومیزی آشپزخانه FG16

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز کنار 4kw
• مدل شیر و سرشعله ها: DEFENDI ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG37

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز وسط 4kw
• مجهز به پلوپز 3 ژیگلور
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG38

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• جنس: استیل 304
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز وسط 4kw
• مجهز به پلوپز 3 ژیگلور
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG35

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز وسط 4KW
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• مدل شیر و سرشعله ها: DEFENDI ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG36

• صفحه گاز: 90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز کنار 4KW
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• مدل شیر و سرشعله ها: DEFENDI ایتالیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ ترکیه

گاز رومیزی آشپزخانه FG12

• صفحه گاز: 60 سانتی متر
• جنس: استیل و شیشه نشکن
• تعداد شعله: 4
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز 2.9KW
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

گاز رومیزی آشپزخانه FG20

• صفحه گاز: 60 سانتی متر
• جنس: شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 4
• نوع شبکه: چدن
• نوع شعله: پلوپز 3.8KW
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک ORKLY اسپانیا
• قطعات اصلی ایتالیا
• مونتاژ چین

گاز رومیزی آشپزخانه FG5060

گاز استیل توکار پنج شعله 90 سانت جنرال فورس با استیل 304 -مجهز به ترموکوبل تاپ تایم و سرشعله سری F شرکت Vitally

گاز رومیزی آشپزخانه FG5061

گاز استیل توکار پنج شعله 90 سانت پلوپز کنار جنرال فورس با استیل 304 -مجهز به ترموکوبل تاپ تایم و سرشعله سری F شرکت Vitally

گاز رومیزی آشپزخانه FG5062

گاز استیل توکار پنج شعله 90 سانت جنرال فورس با استیل 304 -مجهز به ترموکوبل تاپ تایم و سرشعله سری F شرکت Vitally

گاز رومیزی آشپزخانه FG5063

گاز استیل توکار پنج شعله 90 سانت جنرال فورس با استیل 304 -مجهز به ترموکوبل تاپ تایم و سرشعله سری F شرکت Vitally

گاز رومیزی آشپزخانه FG5510

• صفحه گاز: 52*90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن صادراتی
• نوع شعله: پلوپز وسط
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک
• مجهز به میکروسوئیچ نسوز
• ولوم های نسوز از جنس باکالیت سه جزئی

گاز رومیزی آشپزخانه FG5511

• صفحه گاز: 52*90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن صادراتی
• نوع شعله: پلوپز کنار
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک
• مجهز به میکروسوئیچ نسوز
• ولوم های نسوز از جنس باکالیت سه جزئی

گاز رومیزی آشپزخانه FG5512

• صفحه گاز: 52*90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن صادراتی
• نوع شعله: پلوپز وسط
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک
• مجهز به میکروسوئیچ نسوز
• ولوم های نسوز از جنس باکالیت سه جزئی

گاز رومیزی آشپزخانه FG5513

• صفحه گاز:52*90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن صادراتی
• نوع شعله: پلوپز کنار
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک
• مجهز به میکروسوئیچ نسوز
• ولوم های نسوز از جنس باکالیت سه جزئی

گاز رومیزی آشپزخانه FG5514

• صفحه گاز: 52*90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن صادراتی
• نوع شعله: پلوپز وسط
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک
• مجهز به میکروسوئیچ نسوز
• ولوم های نسوز از جنس باکالیت سه جزئی

گاز رومیزی آشپزخانه FG5515

• صفحه گاز: 52*90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن صادراتی
• نوع شعله: پلوپز کنار
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک
• مجهز به میکروسوئیچ نسوز
• ولوم های نسوز از جنس باکالیت سه جزئی

گاز رومیزی آشپزخانه FG5516

• صفحه گاز: 52*90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن صادراتی
• نوع شعله: پلوپز وسط
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک
• مجهز به میکروسوئیچ نسوز
• ولوم های نسوز از جنس باکالیت سه جزئی

گاز رومیزی آشپزخانه FG5517

• صفحه گاز:52*90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن صادراتی
• نوع شعله: پلوپز کنار
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک
• مجهز به میکروسوئیچ نسوز
• ولوم های نسوز از جنس باکالیت سه جزئی

گاز رومیزی آشپزخانه FG5518

• صفحه گاز: 52*90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن صادراتی
• نوع شعله: پلوپز وسط
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک
• مجهز به میکروسوئیچ نسوز
• ولوم های نسوز از جنس باکالیت سه جزئی

گاز رومیزی آشپزخانه FG5519

• صفحه گاز: 52*90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن صادراتی
• نوع شعله: پلوپزکنار
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک
• مجهز به میکروسوئیچ نسوز
• ولوم های نسوز از جنس باکالیت سه جزئی

گاز رومیزی آشپزخانه FG5520

• صفحه گاز: 52*90 سانتی متر
• شیشه نشکن حرارتی
• تعداد شعله: 5
• نوع شبکه: چدن صادراتی
• نوع شعله: پلوپز وسط
• مجهز به ترموکوپل و فندک اتوماتیک
• مجهز به میکروسوئیچ نسوز
• ولوم های نسوز از جنس باکالیت سه جزئی