شناسایی کد کالا

مشتریان گرامی می توانند جهت استعلام از اصالت کالای خود از طریق شماره سریال دستگاه و مراجعه به وب سایت شرکت مطلع گردند
کلیه محصولات ساخت کشور چین و با گارانتی آرسام تجارت مهر می باشد

Oven FO407S : 354862918040001 ~ 50
Oven FO405B : 356662918040001  ~ 82
Oven FO408B : 315162918040001 ~ 100
Oven FO409W : 332962918040002 ~ 50
Oven FO410GE : 354562918040001 ~ 50
Oven FO401S : 346162918040001 ~ 50
Oven FO420S : 354662918040001 ~ 50
Coffee Maker FCM501S : 500262918040001 ~ 15
Coffee Maker FCM520S : 211062918040001 ~ 20
Gas FG70CE : 146562917120001 ~ 100
Gas Hob FG65 : 17121170650001 ~ 150
Gas Hob FG66 : 17121170660001 ~ 74
Gas Hob FG74 : 17120170740001 ~ 150
Gas Hob FG75 : 17120170750001 ~ 100
Gas Hob FG95 : 17121170950001 ~ 150
Gas Hob FG96 : 17121170960001 ~ 75
Gas Hob FG68 : 17121170680001 ~ 30
Gas Hob FG69 : 17121170690001 ~ 50